Invățăm de la turci cum să ne plătim medicii

Cseke Attila si ministrul sănătății din Turcia au convenit demararea unei colaborări pe mai multe domenii de activitate, în special pentru implementarea sistemul de plată diferențiată a personalului medical în funcție de performanță, pe care România dorește să îl introducă în acest an. Turcia a înregistrat progrese semnificative în acest domeniu, așa că românii au de unde învăța. Două echipe de specialiști din cele două țări, vor lucra împreună în perioada următoare pentru a elabora cadrul legislativ necesar implementării proiectelor comune identificate.
Partea turcă s-a arătat interesată de o colaborare pe domeniul de urgență, sistem care a înregistrat performanțe semnificative în ultimii ani în România.

Posturi deblocate în sistemul sanitar, până la sfârşitul acestui an

În urma analizei efectuate şi a necesarului imediat, precum şi a posibilităţii tehnice de organizare a examinărilor în acest an, Ministerul Sănătăţii va scoate la concurs un număr de aproximativ 2322 de posturi. Pe lângă acestea, autorităţile administraţiei publice locale vor mai avea posibilitatea de a scoate la concurs un număr de aproximativ 750 de posturi, la care se vor adăuga şi posturile vacantate în cele 18 spitale descentralizate în 2008 la Primăria Capitalei.  Reamintim că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, art 22, alin (1) din OUG 34/2009, ordonatorii principali de credite, în speţă instituţiile administraţiei publice locale, pot aproba, în cazuri temeinic justificate, ocuparea unui procent de 15% din totalul posturilor ce s-au vacantat. Ministerul Sănătăţii va debloca cu prioritate posturile pentru medici şi asistenţi medicali în specialităţile deficitare, ca de exemplu ATI, medicina de urgenţă, cea de laborator, radiologie, etc. şi în spitalele din zonele unde există deficit important de personal medical. Vor fi deblocate posturi şi în unităţi sanitare din centrele universitare care mai au nevoie de specialişti pe anumite domenii cu lipsă acută de personal.
Lista unităţilor sanitare cu paturi, dar şi numărul de posturi pe fiecare categorie de personal medical, precum şi specialităţile pentru care se vor organiza concursuri/examinări în această toamnă va fi publicată pe site-ul ministerului, la adresa http://www.ms.ro, începând cu data de 20 septembrie a.c.
Ministerul Sănătăţii estimează că, începând din luna noiembrie a acestui an,  unităţile sanitare cu paturi vor organiza concursurile/examinările pentru ocuparea posturilor.

Sanctiuni mai aspre pentru cei care agreseaza personalul medical

Cseke Attila, ministrul Sănătăţii cere ca în Codul Penal, să fie prevăzute sancţiuni speciale pentru cei care agresează personalul medical aflat în exerciţiul funcţiunii. Ministrul Sănătăţii a transmis ministrului Justiţiei şi Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor un amendament la proiectul Legii privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, în care propune ca infracţiunile asupra personalului medical –medic, asistent medical, şofer de ambulanţă sau orice altfel de personal din sistemul medical aflat în exerciţiul funcţiunii să fie încadrate în categoria ultraj asupra autorităţii şi să fie sancţionate în consecinţă, mult mai aspru, la fel ca faptele săvârşite asupra funcţionarilor publici.
“Astăzi, dacă o persoană loveşte un medic într-un spital poate să fie sancţionată cu închisoare de la 3 luni până la 2 ani, sau cu amendă, după caz. Noi propunem înăsprirea pedepselor, similar cu cele aplicate în cazul agresiunilor asupra funcţionarilor publici. Astfel,  agresorul ar fi sancţionat cu închisoare între 6 luni şi 3 ani. Mai mult, prin noua prevedere legală împăcarea părţilor nu mai înlătură răspunderea penală. Prin noile măsuri urmărim descurajarea celor care nu respectă corpul medical şi munca depusă de angajaţii din sistem. Şi au existat în ultima perioadă unele cazuri îngrijorătoare”, a declarat Cseke Attila, ministrul Sănătăţii.
De asemenea, ameninţarea se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni până la 2 ani, faţă de 3 luni până la un an, cum este prevăzut în prezent. Vătămarea coporală gravă se va sancţiona cu închisoare de la 3 la 12 ani, faţă de 2-7 ani, iar vătămarea corporală se va sancţiona cu închisoare de la 6 luni la 6 ani, faţă de pedepsele actuale de 6 luni -5 ani.