A fost publicata lista cu posturile deblocate in sistemul sanitar

Ministerul Sănătăţii va scoate la concurs un număr de  2322 de posturi, dintre care 218 posturi pentru serviciile de ambulanţă.
Cele mai multe posturi care vor fi scoase la concurs sunt destinate asistenţilor medicali, în număr de 1075, urmează 963 de posturi care vor putea fi ocupate de medici, 67 de farmacişti şi 217 de personal auxiliar (infirmieri, îngrijitori, şoferi de ambulanţă etc).
Posturile scoase la concurs sunt în unităţi sanitare din toate judeţele ţării şi municipiul Bucureşti. Pe lângă aceste posturi, pentru spitalele al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale şi pentru care, potrivit prevederilor din Legea nr.500/2002, ordonatorul principal de credite este primarul sau preşedintele consiliului judeţean, autorităţile administraţiei publice locale au posibilitatea de a scoate la concurs un număr de încă 750 de posturi. Ministerul Sănătăţii estimează că, începând din luna noiembrie a acestui an,  unităţile sanitare cu paturi vor organiza concursurile/examinările pentru ocuparea posturilor. Lista posturilor vacante pe unităţi sanitare poate fi găsită pe site-ul http://www.ms.ro