Cei care deţin porci, oi, capre, drujbe sau livezi nu mai primesc ajutoare de încălzire

Persoanele care deţin mai mult de 3 bovine, 5 porci, 20 de oi sau capre ori peste 15 familii de albine nu vor mai primi ajutoare de încălzire, sprijin eliminat şi pentru proprietarii de maşini cu motoare de peste 1,6 litri, depozite bancare ce depăşesc 3.000 lei ori terenuri mai mari de 1.000 mp.Ajutorul de încălzire va fi eliminat, începând cu perioada de iarnă 2010-2011, şi în cazul persoanelor care deţin utilaje de prelucrat lemnul, precum gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric, sau echipamente de prelucrare agricolă, precum presă de ulei sau moară de cereale, conform ordonanţei de urgenţă prin care Guvernul a limitat numărul beneficiarilor de astfel de ajutoare.
Persoanele care deţin clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu, sau terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 metri pătraţi în zona urbană şi 2.000 metri pătraţi în zona rurală vor fi de asemenea eliminate de pe lista beneficiarilor de ajutoare. Plăţile vor fi sistate şi în cazul proprietarilor de terenuri în zona colinară şi de şes, respectiv arabil, fâneaţă şi forestier (două hectare în cazul familiilor formate din 1-3 persoane şi trei hectare pentru familii cu mai mult de 3 membri), vii, livezi, grădini de legume şi flori (un hectar pentru familii de 1-3 persoane şi 1,5 hectare pentru familii cu peste 3 persoane), dar şi de terenuri în zona montană, respectiv forestier (două hectare în cazul familiilor formate din 1-3 persoane şi trei hectare pentru familii cu mai mult de 3 membri), vii şi livezi (1,5 hectare pentru familii de 1-3 persoane şi două hectare pentru familii cu peste 3 membri), păşuni şi fâneţe (4 hectare la familii cu 1-3 membri şi 5 hectare pentru familii cu mai mult de 3 membri). Pe lista bunurilor mobile pentru proprietarii cărora nu vor mai fi acordate ajutoare de încălzire au mai fost incluse distinct atât utilaje agricole, precum tractor şi combină propulsată, dar şi iahturi, scutere de apă, bărci cu motor, şalupe, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, autobuze, microbuze.
Ordonanţa prevede că familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu vor mai primi ajutor pentru încălzirea locuinţei. Vor fi exceptate mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum şi cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.
La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, vor fi luate în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”.
Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, primarii dispun efectuarea prin sondaj de anchete sociale.
Actul normativ aprobat de Guvcern stabileşte însă că „anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi”.
În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele pentru întocmirea anchetei sociale sau dacă în urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia nu a fost declarat corect numărul membrilor de familie şi/sau nu a completat lista bunurilor aflate în proprietate, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează, primarul având obligaţia să sesizeze organul de urmărire penală.
Ministrul Muncii, Ioan Botiş, a anunţat, în urmă cu o săptămână, că Guvernul a decis ca persoane care deţin şi alte locuinţe în afara celei de domiciliu, precum case de vacanţă, sau maşini cu o capacitate cilindrică de peste 1.600 cmc nu vor mai primi ajutoare de încălzire,evaluările indicând că peste 10% dintre cele 3,2 milioane familii beneficiare ar urma să nu mai fie subvenţionate.
Surse guvernamentale au declarat ulterior agenţiei MEDIAFAX că Executivul a discutat varianta ca şi persoanele care deţin depozite bancare în valoare de peste 3.000 lei, suprafeţe de teren mai mari de 1.000 metri pătraţi sau animale de curte, precum vaci şi porci, să nu mai primească ajutoare de încălzire.

Sursa: Mediafax

Fără ajutoare de încălzire pentru persoanele cu mașini de peste 1600 cm cubi și mai multe case

A fost menţinută prevederea potrivit căreia vor beneficia de această formă de ajutor familiile şi persoanele singure ale căror venituri lunare sunt mai mici de 615 lei pentru fiecare membru al familiei, cuantumul ajutorului fiind diferenţiat în funcţie de treptele de venit. Noile reglementări introduc însă unele condiţii pentru acordarea acestui tip de ajutor. Astfel, nu vor mai beneficia de ajutor de încălzire familiile şi persoanele singure care, deşi obţin venituri mai mici de 615 lei lunar pe membru de familie, au în proprietate unele mijloace precum microbuz, autobuz, autoturisme care depăşesc 1.600 cmc sau familiile şi persoanele care, pe lângă imobilul în care locuiesc, deţin şi casă de vacanţă, a spus ministrul Ioan Nelu Botiş.
“Din evaluările făcute până la această dată am constat că peste 10% din familii ar putea să nu se încadreze în aceste noi teste de evaluare şi testări de venituri”, a declarat ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Ministrul Botiş a afirmat că au fost introduse aceste modificări având în vedere că susţinerea acestui program social implică costuri de 900 de milioane de lei pentru sezonul rece. În acest context, ministrul Botiş a arătat că au beneficiat de ajutoare de încălzire 3,2 milioane de familii şi persoane singure.
De asemenea, ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a mai precizat că persoanele care solicită acordarea ajutorului de încălzire vor completa o listă cu bunurile şi mijloacele deţinute în proprietate, document care va fi ulterior verificat, prin sondaj. Astfel, noile reglementări prevăd în responsabilitatea primarului şi a serviciului public de asistenţă socială obligativitatea efectuării de anchete sociale pentru a verifica veridicitatea datelor înscrise. Aceste anchete vor fi efectuate prin sondaj, de exemplu pentru minimum 3% din numărul beneficiarilor în cazul unităţilor administrativ-teritoriale cu un număr de peste 100.001 locuitori sau pentru minimum 8% din numărul beneficiarilor în cazul unităţilor administrativ-teritoriale cu un număr de 50.001 – 100.000 de locuitori.