Statul se va judeca în înstanță cu Rompetrolul

„Statul român va contesta în instanţă toate acţiunile efectuate de Rompetrol, care sunt în afara actelor normative în vigoare, în România, şi vom recupera prin instanţă aceste sume”, a declarat primul-ministru Emil Boc.
Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2003 şi Convenţia de emisiune din data de 05.12.2003, semnată cu S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa, Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, a subscris obligaţiuni emise de S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa în valoare totală de 2.177.699.871,86 lei, prin anularea obligaţiilor bugetare reprezentând: taxa pe valoarea adăugată, accize, contribuţia la Fondul special al drumurilor publice, precum şi majorările de întârziere, dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere – datorate şi neachitate de către S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa.
Prin plata obligaţiunilor erau anulate obligaţiile bugetare indicate anterior, art. 4 alin.1 teza finală din actul normativ sus indicat stabilind fără echivoc faptul că: „plata acestora (obligaţiunilor) se face prin anularea obligaţiilor bugetare prevăzute la art.1”.
Adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2003 şi a Convenţiei de emisiune din data de 05.12.2003 au fost făcute în sprijinul societăţii, pentru ca Statul Român să nu procedeze la executarea silită a S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa în schimbul subscrierii de obligaţiuni, care puteau fi răscumpărate sau convertite în acţiuni la data scadenţei.
Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2003 şi ale Convenţiei de emisiune din data de 05.12.2003, încheiată în aplicarea acesteia, termenul scadent al obligaţiunilor emise, până la care Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa putea efectua răscumpărarea acestora, era 30 septembrie 2010. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii, până la aceasta dată, societatea putea opta fie pentru răscumpărarea integrală a acestora, fie pentru conversia în acţiuni.
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa şi-a manifestat intenţia de răscumpărare a obligaţiunilor în data de 09.08.2010, sens în care a efectuat, în contul obligaţiunilor emise în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2003, plata unei prime tranşe, în sumă totală de 229.321.800 lei, reprezentând echivalentul sumei de 54 milioane euro.
Ministerul Finanţelor Publice, luând act de intenţia societăţii de răscumpărare a obligaţiunilor prin efectuarea unei plăţi parţiale, în data de 09.08.2010, a comunicat S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa, că plata realizată reprezintă doar prima tranşă efectuată în scopul răscumpărării totale a obligaţiunilor ce trebuie îndeplinită până la data de 30.09.2010. Totodată, ministerul a comunicat societăţii faptul că, odată manifestată opţiunea de răscumpărare înainte de scadenţă, aceasta nu poate fi decât integrală, conform prevederilor convenţiei mai sus menţionate. În data de 30 septembrie 2010, Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa, în cadrul Adunării Generale Extraordinare ale Acţionarilor a decis, contrar prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2003, ale Convenţiei de emisiune din data de 05.12.2003, încheiată în aplicarea acesteia, precum şi ale Codului civil, conversia unui număr de 20.652.098 obligaţiuni, rămase nerăscumpărate, în acţiuni, astfel încât potrivit opiniei acţionarului KazMunaiGaz, Statul român ar deveni acţionar minoritar al societăţii.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s